Kroatien mit Adria Planet - Dienstleistungen auf Tschechischer Sprache!

Burnum - archeologické naleziště v národním parku Krka

Kroatien, Norddalmatien

Facebook Twitter Email

Ausflug Burnum - archeologické naleziště v národním parku Krka

Burnum – archeologické náleziště se nachází nedaleko osady Puljane a je veřejnosti zatím málo známé. To se díky otevření malého archeologického muzea v jeho bezprostřední blízkosti zřejmě brzy změní. Jedná se o pozůstatky římského vojenského tábora, vybudovaného na ruinách ilyrského města. V době rozkvětu tábor patřil k důležitějším opěrným bodům v oblasti Jadranu, byl velice dobře vybaven (amfiteátr, akvadukt, silnice, Jupiterův chrám a samozřejmě cvičiště, ubikace pro legionáře i velitelské stanoviště) a chránil okolí římského města Jadera (dnešní Zadar). Pojmul více jak 500 mužů. Po dosažení stability v této oblasti a z nařízení císaře i odchodu XI. legie tábor začal ztrácet na svém významu a začalo se nedaleko tábora rozvíjet obchodní centrum. Většinou bylo osidlováno válečnými veterány. V pátém a šestém století se zde odehrály bitvy hlavně s Góty, Burnum bylo v úpadku. Zhruba o sto let později jej dobili Avaři se Slovany. První vykopávky zde byly provedeny již v roce 1912. V posledních desetiletích zde provádí další archeologický průzkum. Prostory Archeologické sbírky jsou vybudovány v jednom z objektů budoucího vědeckovýzkumného střediska. Zde si mohou návštěvníci prohlédnout pozůstatky amfiteátru, arkád někdejší budovy vojenského velitelství a zbytky zdí vojenského cvičiště, v muzeu je ve čtyřech místnostedh rekonstruován vzhled římské osady a život ve vojenském táboře. K vidění jsou i náhrobky vojáků, jejich výstroj, ale i socha císaře Vespasiána. Historické území Burnum je součástí území Národního parku Krka, který se rozkládá v povodí krasové řeky Krka.
Kroatisches Tourismusverband

Copyright © 2005-2020 chorvatsko-levne s. r. o.
Urlaub in Kroatien